Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Wiadomości - Artykuły
 =PKP=  Koncepcja budowy przystanku kolejowego Pabianice Wschodnie
8.09.2008, Szymon Klemba

Obecne znaczenie kolei w Pabianiacach
Dzisiaj przez Pabianice przejeżdża mniej niż 20 par pociągów pasażerskich na dobę, z czego tylko 3 pary stanowią pociągi dalekobieżne. Pozwalają one na dotarcie do Warszawy i Wrocławia. Resztę stanowią regionalne pociągi osobowe łączące Łódź ze Zduńską Wolą oraz Sieradzem (oraz Ostrowa Wielkopolskiego i Poznania).
Ważnym kierunkiem dojazdów mieszkańców Pabianic jest stolica województwa - Łódź. Mimo to kolej ma marginalne znaczenie, jeśli chodzi o dowóz pasażerów do Łodzi. Jest to spowodowane małą liczbą połączeń (15 na dobę), pociągi kursują najczęściej raz na godzinę. Ponadto stacja docelowa w Łodzi - Łódź Kaliska jest oddalona od centrum miasta, i dojazd tam wymaga kontynuacji podróży komunikacją miejską.
W samych Pabianicach stacja położona jest na obrzeżach miasta, co wyklucza w pewnym sensie obsługę koleją dużej części miasta.

Tunel średnicowy rozwiąże problem dojazdu do centrum Łodzi?
Prawdopodobnie do 2020 roku powstanie w Łodzi kolejowy tunel średnicowy - podziemna linia biegnąca z Łodzi Kaliskiej do Łodzi Fabrycznej przez centrum miasta. Rozważanych jest kilka wariantów jego przebiegu jak też różny zakres jego wykorzystania w przewozach aglomeracyjnych. W najbardziej ubogiej wersji powstanie pod ziemią tylko jedna stacja, w miejscu obecnego Dworca Fabrycznego. Według śmielszej wersji powstaną jeszcze dwa przystanki w tunelu.
Dzięki tej inwestycji pasażerowie zarówno z województwa łódzkiego jak i całej Polski mogliby dojechać pociągiem bezpośrednio do centrum Łodzi, co skróciłoby znacznie czas podróży.
Budowa tunelu, jak i modernizacja obecnie istniejących linii umożliwiła by stworzenie sprawnego systemu kolei aglomeracyjnej.

Czy Pabianice mogą skorzystać na inwestycji?
Przez Pabianicami rysują się spore możliwości jeśli chodzi o poprawę dojazdu do Łodzi z wykorzystaniem kolei. Jeżeli założyć, że tunel średnicowy w Łodzi zostanie zbudowany, oraz linia kolejowa przebiegająca przez Pabianice zostanie przystosowana do prędkości conajmniej 120km/h (jeśli nie 160 km/h) to problemem będzie "tylko" zachęcenie mieszkańców Pabianic do korzystania z pociągów.
Należy przede wszystkim "przybliżyć" kolej do mieszkańców. Można to osiągnąć poprzez uruchomienie specjalnych linii autobusowych skoordynowanych z pociągami kolei aglomeracyjnej. Niestety usytuowanie stacji kolejowej w Pabianicach jest na tyle niefortunne, iż np. dla mieszkańców os. Bugaj nie byłoby to atrakcyjne pod względem czasu podróży. Trzeba więc pomyśleć o skróceniu czasu tego dowozu (kolei na os.Bugaj się nie dociągnie, co innego tramwaj...), czyli budowie nowego przystanku osobowego, położonego bliżej obecnej stacji.

"Pabianice Wschodnie" - nowy przystanek przybliża miasto do kolei
Jedyną sensowną lokalizacją nowego przystanku są okolice przejazdu kolejowego na ul.Lutomierskiej. Tam linia kolejowa skręca w kierunku północnym, zarazem jest to miejsce wysunięte najbardziej na zachód, będące blisko terenów miejskich. Wprawdzie zabudowę wokół proponowanej lokalizacji stanowią domy jednorodzinne, to jednak tereny na północ od linii kolejowej, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji, mogą być przeznaczone pod zabudowę usługową, mieszkalną, lub lekki przemysł.
Co ważne do przystanku leżącego przy ul. Lutomierskiej można by w ciągu kilkunastu minut (obecnie linia nr 2 jedzie tam 15 minut) dowieść mieszkańców osiedla Bugaj, jednego z największych blokowisk w mieście. Czas przejazdu pociągiem aglomeracyjnym do centrum Łodzi wyniósłby nie więcej niż 15 minut (wliczając w to zatrzymania na nowych przystankach na os.Retkinia w Łodzi, czy ewentualnie w Szynkielewie).
W sumie do osiągnięcia jest czas dowozu pasażerów koleją (z dowozem autobusem) w granicy 30 minut. Już obecnie czas dojazdu autobusem PKS z os.Bugaj do Łodzi przekracza 1 godzinę, jest więc o co walczyć.

Konieczne zmiany w infrastrukturze
Przy okazji modernizacji linii kolejowej przebiegającej przez Pabianice (co jest projektem rezerwowym na lata 2007-2013, oraz podstawowym na lata 2014-2020), należałoby rozwiązać problem przejazdu kolejowego na ul. Lutomierskiej poprzez przebudowanie go na dwupoziomowy (obecnie pojazdy podjeżdżają i zjeżdżają z wysokiego nasypu, co jest uciążliwe i niebezpieczne).
Same perony mieściłyby się na południowo-wschodniej stronie linii kolejowej. Przejście między peronami odbywałoby się tunelem dla pasażerów, natomiast z pętli autobusowej można by się było tam dostać po schodach lub podjazdami dla osób niepełnosprawnych.

Proponowana lokazacja przystanku
Rozmiar: 45101 bajtów

Usytuowanie przystanku w terenie - strona południowa
Pabianice Wschodnie - usytuowanie w terenie

Usytuowanie przystanku w terenie - strona północna
Pabianice Wschodnie - usytuowanie w terenie

2020 - daleka perspektywa ?
Do 2020 roku pozostało 12 lat. To niewiele jak na inwestycje infrastrukturalne. Jeśli tylko zostanie podjęta decyzja o budowie tunelu w Łodzi, należy podjąć działania w kierunku realizacji przystanku Pabianice Wschodnie.
Część działań przygotowawczych można podjąć już dziś - uregulować kwestie własności gruntów, czy zabiegać o uwzględnienie przystanku w projekcie modernizacji linii kolejowej nr 14.
Zapewnienie lepszego dojazdu koleją, obok realizacji projektu Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR) rozwiązałoby problemy z dojazdem do Łodzi na kilkadziesiąt lat.


[Strona główna] [Artykuły]
Aktualizacja:
01.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach