Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Typy rozjazdów
Wyróżnia się rozjazdy
- zwyczajne
- krzyżowe
- rozjazdy podwójne

Rozjazdy zwyczajne są to takie rozjazdy, które umożliwiają jazdę w dwóch kierunkach: zasadniczym i zwrotnym.
Wyróżnia się:
- rozjazdy zwyczajne proste - położone w torze prostym, wśród nich: lewe i prawe (w zależności od kierunku toru zwrotnego)
Rozjazd zwyczajny prosty prawy Rozjazd zwyczajny prosty lewy
- rozjazdy zwyczajne łukowe - położone w łuku, wśród nich: jednostronne, dwustronne, symetryczne.
Rozjazd zwyczajny łukowy jednostronny Rozjazd zwyczajny łukowy dsustronny (symetryczny)
Rozjazdy jednostronne, to takie, w których promienie toru zwrotnego i zasadniczego mają ten sam zwrot. W rozjazdach dwustronnych promienie torów zasadniczego i zwrotnego rozjazdu mają przeciwne zwroty,z tym, że promień toru zwrotnego jest mniejszy. w rozjazdach symetrycznych promienie torów zasadniczego i zwrotnego rozjazdu mają tę samą wartość i przeciwne zwroty.

Rozjazdy krzyżowe umożliwiają jazdę w trzech (rozjazd krzyżowy pojedynczy) lub czterech kierunkach (rozjazd krzyżowy podwójny). W zależności od położenia iglic wyróżnia się rozjazdy z iglicami wewnątrz lub na zewnątrz czworoboku rozjazdu.
Rozjazd krzyżowy pojedynczy z iglicami na zewnątrz czworoboku Rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami na zewnątrz czworoboku
Rozjazd krzyżowy pojedynczy z iglicami wewnątrz czworoboku Rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami na zewnątrz czworoboku

Rozjazdy podwójne to konstrukcje łączące trzy tory, pozwalające na jazdę trzech kierunkach. Ich cechą są dwa tory zwrotne. Jeśli ich zwrot jest jednakowy to rozjazd nazywamy podwójnym jednostronnym, jeśli przeciwny - dwustronnym.
Rozjazd podwójny jednostronny Rozjazd podwójny dwustronny


[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
09.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach