Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Tor specjalnego przeznaczenia
ory specjalnego przeznaczenia są to:
- tory i żeberka ochronne
- tory ładowni
- tory dojazdowe do bocznic i tory bocznicowe.
- tory wyciągowe
Ładownia
Rys.:Tor ładowni
Żeberko ochronne
Rys.: Żeberko ochronne mające funckję zabezpieczenia bocznego toru szlakowego.
Żeberko ochronne
Rys.: Żeberko ochronne na posterunku odgałęźnym - funkcja ochronna przed zderzeniem bocznym.
Ochrona przed zderzeniem bocznym
Rys.: Żeberko ochronne na stacji - funkcja ochronna przed zderzeniem bocznym .
Tor wyciągowy - umożliwia rozdzielenie jazd manewrowych na torach bocznych od jazd pociągowych.
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
10.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach