Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Tor
Tor jest zespołem dwóch równolegle biegnących toków szynowych stanowiących część drogi kolejowej, których konstrukcja umożliwia bezpieczne poruszanie się pojazdu szynowego (kolejowego).

Wyróżnia się tory stacyjne Tory stacyjne (w obrębie posterunków ruchu) i tory szlakowe Tory szlakowe.
Wśród torów stacyjnych wyodrębnia się Tory:
- tory główne
- tory boczne
- tory specjalnego przeznaczenia

Tory łączy się za pomocą różnych typów rozjazdów.
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
10.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach