Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Szlak
Szlak jest to część linii kolejowej znajdująca się pomiędzy
a) dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi
b) ostatnim posterunkiem zapowiadawczym a końcowym punktem linii

Jeśli dwa (lub więcej) szlaki łączą się (w miejscu zwanym posterunkiem odgałęźnym) to możemy wyróżnić:
- szlak wspólny - szlak, po którym jadą wszystkie pociągi z i na pozostałe szlaki
- szlak zasadniczy - szlak stanowiący przedłużenie szlaku wspólnego
- szlak odgałęziony - szlak odgałęziający się od odcinka, który stanowią szlak wspólny i zasadniczy.Dwa lub więcej kolejnych szlaków nazywamy odcinkiem linii kolejowej.
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
10.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach