Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Rozjazd
Rozjazd jest to konstrukcja pozwalająca na przejazd z jednego toru kolejowego na inny.
Głównymi częściami rozjazdu są zwrotnica, szyny łączące oraz krzyżownica .
- Zwrotnicę stanowią szyny zwane iglicami oraz opornicami.
- Szyny łączące są to szyny pomiędzy zwrotnicą a krzyżownicą,
- Na krzyżownicę składają się kierownice, szyny skrzydłowe oraz dziób krzyżownicy.

Charakterystyką rozjazdu są skos rozjazdu oraz promień toru zwrotnego.
Skos rozjazdu Tangens kąta nachylenia osi toru zwrotnego do osi toru zasadniczego rozjazdu nazywamy skosem rozjazdu.
Skos rozjazdu

Patrz też: Typy rozjazdów
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
10.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach