Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Kolejowe punkty ekspedycyjne
Kolejowe punkty ekspedycyjne dzielą się na:
- przystanki osobowe
- ładownie
- bocznice

Przystanek osobowy - jest to miejsce na szlaku przeznaczone do rozkładowego zatrzymywania się pociągów, służące do wymiany potoków pasażerów.

Rys.: a)przystanek na linii dwutorowej, b) na linii jednotorowej, c) na linii dwutorowej z "esowaniem" i peronem wyspowym

Ładownia - jest to tor kolejowy odgałęziający się od szlaku, przeznaczony do podstawiania wagonów poddawanych operacjom ładunkowym. Ładownia nie stanowi posterunku ruchu. Z chwilą wjazdu lokomotywy z wagonami do ładowni na szlak uważa się go za zajęty aż do momentu przyjazdu lokomotywy do posterunku ruchu sąsiadującego z ładownią.

Rys.: Przykład ładowni na szlaku jednotorowym.

Bocznica - jest to "punkt handlowy przy odgałęzieniu toru na szlaku lub stacji przeznaczony do użytku posiadacza bocznicy w celu osbsługi przez transport kolejowy". W celu obsługi technicznej bocznicy urządza się posterunek bocznicowy albo pomocniczy.
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
09.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach