Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Posterunek zapowiadawczy
Jest to posterunek następczy mający możliwość zmiany kolejności jazdy pociągów.
Do posterunków zapowiadawczych należą: stacje i posterunki odgałęźne.
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
10.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach