Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Posterunek bocznicowy
Posterunki ruchu służą do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu kolejowego.
Wyróżnia się:
- posterunki następcze
- posterunki pomocnicze
- posterunki osłonne
Posterunek następczy - reguluje następstwo pociągów, decyduje o wjeździe, wyjeździe pociągu na szlak, przejeździe pociągu przez posterunek, jeśli istnieją odpowiednie warunki ruchowe. Do posterunów następczych należą: posterunki zapowiadawcze, odstępowe oraz bocznicowe.
Posterunek pomocniczy - jest to posterunek urzadzony na szlaku w celu obsługi bocznicy. Jego zadaniem jest zgłoszenie wjazdu i wyjazdu pociągu na bocznicę, a więc informacji o zajętości szlaku do sąsiednich posterunkóww zapowiadawczych. Posterunek ten uczestniczy w prowadzeniu ruchu tylko pociągów wjeżdżającyh/wyjeżdżających na/z bocznicę/y.
Posterunek osłonny - jest to posterunek mający na celu osłonięcie miejsc szczególnie niebezpiecznych - skrzyżowań w jednym poziomie z innymi liniami kolejowymi, liniami tramwajowymi, splotu torów, mostów zwodzonych lub obrotowych itp. Nie bierze on udziału w zapowiadaniu ruchu pociągów.

Przykład 1. Posterunek osłonny w miejscu skrzyżowania dwóch linii kolejowych

Przykład 2. Posterunek osłonny w miejscu skrzyżowania linii kolejowej z linią tramwajową.

Rogów. Semafor osłaniający bocznicę kolejową do elewatora.

Skrzyżowanie torów wąskich i normalnych, z prawej budynek posterunku.
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
09.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach