Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Posterunek odgałęźny
Jest to posterunek zapowiadawczy urządzany w następujących miejscach:
- odgałęzienia się linii lub łącznicy

- przejścia ze szlaku jednotorowego w dwutorowy

- połączenia torów szlakowych.


Posterunek odgałęźny prowadzi ruch wszystkich przejeżdżających przez niego pociągów.
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
10.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach