Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach
Różne - Słowniczek kolejowy
Linia kolejowa
Linia kolejowa jest to zespół środków technicznych obejmujący: nawierzchnię, podtorze, urządzenia sterowania ruchem, urządzenia zasilania w energię trakcyjną, urządzenia łączności, budynki w punktach eksploatacyjnych oraz na szlaku przystosowanych do poruszania się pojazdów kolejowych.

Linie kolejowe dzielą się na odstępy, szlaki i odcinki.

Rys.: Przykład odcinka linii kolejowej z podziałem na szlaki i odstępy.
[Strona główna] [Inne hasła]
Aktualizacja:
09.05.2009
http://kmlodz.friko.pl - Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach